Startsida  

Vad är Zen?

  Vår verksamhet   Komma igång   Aktuellt schema
 

Vad är Zen?

Zen är en gren av Mahayanabuddhismen, en religion som står fri från dogmer och trosatser. Ordet zen är en omskrivning av sanskritordet dhyana som syftar till det förlopp av koncentration genom vilket medvetandet först stillas till samlad uppmärksamhet och sedan förs till ett uppvaknande.

Uppvaknande är att återvända till medvetandets grund. Detta medvetande som vi föds med är som en spegel som fritt reflekterar allt som uppträder inför den utan att själv påverkas.

Det finns inga ord som kan förklara denna vår ursprungliga natur men den kan upplevas. Genom zazen kan vi gräva oss ned till botten av sinnet och där direkt vidröra vårt ursprung, vårt rena klara oförstörda medvetande som är källan till all visdom, kärlek och medkänsla.

I denna vår sanna natur finns ingen dualism – inget avgränsat ”jag” som står mot ”dom andra”. Därmed kan kontakt med denna källa sopa undan själva grunden till fiendskap, hat, rädsla och girighet, orsakerna till våld och krig i världen.

Ett varmt och ömsint hjärta, buddhaskapets essens, växer naturligt fram ur denna upplevelse.En modern zenhistoria

I slutet av 2.världskriget försökte man tvinga även buddhistiska munkar in i armén. En zenmunk blev kastad i fängelse för hans vägran att bli soldat. En fångvaktare hade en väldig framgångsrik metod att "övertala" vapenvägrare, han använde den chinesiska vattentortyren. Munken blev bunden på en brits så att han inte kunde röra sig och ur ett kärl någon meter ovanför hans huvud droppade vatten på hans rakade huvud. De flesta fångarna gav upp efter några timmar men munken förblev oberörd i timmar och dagar. Man avbröt tortyren och sedan var kriget slut. Av en slump råkade fångvaktaren och munken träffa varandra efter fredsslutet. Vaktaren ursäktade sig förstås med många ord hos munken och frågade slutligen: " De flesta som jag använde vattentortyren på log efter den första droppen, men efter en halvtimme blev de tysta. Efter en timme var de sammanbitna och efter 2 till 3 timmar skrev de under allt för att slippa. Men Du förblev opåverkad till och med i dagar- vad var Ditt knep?" Munken svarade: " Varje droppe var den förste."

 
Vår tradition   Samfundet   Rochester   Galleri   Kontakta oss