Startsida   Vad är Zen?   Vår verksamhet   Komma igång   Aktuellt schema
  Vår tradition

Våra Zenlärare är Zenbuddhistiska Samfundets andliga ledare Sante Poromaa-sensei (www.zazen.se/larare/Sante.htm) och Kanja Odland-sensei. (www.zazen.se/larare/Kanja.htm) Det finns möjlighet att ta del av deras undervisning genom att åka till Zenbuddhistiska Samfundets kursgård Zengården (www.zazen.se/zengard/zengard1sv.htm) eller genom att besöka Stockholm Zen Center (www.zazen.se).

Vi följer den japanska zenmästaren Sogaku Harada Roshis tradition som har vidareutvecklats i väst av Roshi Philip Kapleau (www.zazen.se/cloudwater/kapleausv1.htm) och Roshi Bodhin Kjolhede. (www.zazen.se/cloudwater/kjolhedesv1.htm) 

Vår tradition

  Samfundet   Rochester   Galleri   Kontakta oss