Startsida   Vad är Zen?  

Vår verksamhet

  Komma igång   Aktuellt schema
  Vår verksamhet

Zengruppen Umeå är en idéel förening och en lokal grupp till Zenbuddhistiska samfundet, en förening som vill främja meditation och ett buddhistiskt levnadssätt. Vi träffas någon gång i veckan för meditation i grupp och anordnar längre meditationstillfällen, s.k. heldagssittningar 2-3 ggr per termin.
Någon av våra medlemmar kan också hålla introduktionskurser i zenmeditation eller hålla föredrag om zenbuddhismen. Som medlem i Zengruppen Umeå är man också medlem i Zenbuddhistiska Samfundet och kan delta i deras retreater, introduktionskurser, yogakurser, mm. Man kan även bli elev till en av våra zen-lärare. Avgiften för medlemmar i Zengruppen Umeå är f.n. 200 kr/ månad. Man behöver inte vara eller bli buddhist för att vara medlem.

 

 
Vår tradition   Samfundet   Rochester   Galleri   Kontakta oss